Κατσαβίδι εξαγωγής και τοποθέτησης valve cores μικρό/μεγάλο
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0128