Κατσαβίδι Διπλής Όψης CVH -02 Mastercool
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατασκευάστης:
MasterCool
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0127


Κατσαβίδι αλλαγής βαλβίδας πλήρωσης