Καστάνια
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0104


Καστάνια μεγάλη για βαλβίδες service συμπιεστών P&M 123L Διαστάσεις καρέ: 9/16", 1/2", 1/4" & 3/16"