Καστάνια
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0102


Καστάνια για βαλβίδες service 127-C Imperial. Καρέ : 1/4”, 3/8”, 3/16” and 5/16” .