Εξωλκέας GM για στυπιοθλιπτη Mastercool
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/2555