Εξωλκέας 5SE12C Συμπιεστών DENSO
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/2533