Εξωλκέας για Harrison v5 Clutch Συμπιεστών (GM DA6)
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/2522