Ανταλλακτικό υδραυλικής πρέσσας
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΑΥΤ/0719