Ανταλλακτικό Πνευμοϋδραυλικής Πρέσσας Wigam
Κατηγορία:
Επισκευής
Κατασκευάστης:
Wigam
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΑΥΤ/0729