Τροχαλία Εντατήρος Diavia
Κατηγορία:
Εντατήρες
Κατασκευάστης:
Diavia
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΑΥΤ/2800