Συσκευή κενού-πλήρωσης K-EX-46D/D6 για R290-R600a Wigam
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0595
Κατηγορία:
Κενό - Ανάκτηση