Συσκευή Ανάκτησης με ελαιοδιαχωριστη της Mastercool
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0372
Κατηγορία:
Κενό - Ανάκτηση
Τύπος προϊόντος:
Universal