Μετρητής μετάγγισης ψυκτικού υγρού
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0375
Κατηγορία:
Ηλεκτρονικά Όργανα Μέτρησης και Ελέγχου
Τύπος προϊόντος:
Universal