Φλάντζες Alco
Κωδικός προϊόντος:
ΘΕΡ/0100 1/2*5/8
ΘΕΡ/0101 3/8*5/8
ΘΕΡ/0103 5/8*7/8
ΘΕΡ/0104 7/8*/7/8
ΘΕΡ/0105 7/8*7/8
ΘΕΡ/0106 7/8*/7/8
Κατηγορία:
Διάφορα