Κιάφιο ακροφυσίου Τριχοειδούς Πρεσοστάτη ευθείας Parker
Κωδικός προϊόντος:
ΧΑΛ/0084
Κατηγορία:
Διάφορα