Θερμικό KAT-0733/B2 1/2 HP Copeland
Κωδικός προϊόντος:
ΘΕΡ/0362
Κατηγορία:
Διάφορα