Φτερά ανεμιστήρα
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0010 154 mm/28°
ΑΝΕ/0011 200 mm/28°
ΑΝΕ/0012 230 mm/28°
ΑΝΕ/0013 254 mm/28°
ΑΝΕ/0014 300 mm/28°
ΑΝΕ/0015 350 mm/34°
ΑΝΕ/0016 400 mm/28°
ΑΝΕ/0017 450 mm/28°
ΑΝΕ/0036 200 mm/34°
ΑΝΕ/0037 250 mm/34°
ΑΝΕ/0038 300 mm/34°
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
NEW