Πλέγμα Friga Bohn MUC-SK Φ450
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0162
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών