Πλέγμα Friga Bohn MUC-LUC Φ300 Πλαστικό
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0130
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών