Πλέγμα Friga Bohn MUC-LUC Φ300 Ν.Τύπου Πλαστικό
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0161
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών