Πλέγματα ανεμιστήρα
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0019 120 mm
ΑΝΕ/0020 200 mm
ΑΝΕ/0021 230 mm
ΑΝΕ/0022 250 mm
ΑΝΕ/0023 300 mm
ΑΝΕ/0024 350 mm
ΑΝΕ/0025 400 mm
ΑΝΕ/0026 450 mm
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
NEW