Μοτέρ TA Friga Bohn (ELCO)
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0128
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών