Μοτέρ Mε Διπλή Βάση Ebm
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0501 5W
ΑΝΕ/0502 7W
ΑΝΕ/0503 10W
ΑΝΕ/0504 16W
ΑΝΕ/0505 25W
ΑΝΕ/0506 34W
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών