Μοτέρ Ebm
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0001 5W
ΑΝΕ/0002 7W
ΑΝΕ/0003 10W
ΑΝΕ/0004 16W
ΑΝΕ/0005 25W
ΑΝΕ/0006 34W
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
Universal