Βάση ανεμιστήρα
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0030 5W (H 56)
ΑΝΕ/0031 7W (H-75)
ΑΝΕ/0032 10W (Η-86)
ΑΝΕ/0033 16W (H-112)
ΑΝΕ/0034 25W-34W (H-112)
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
NEW