Ανεμιστήρες Axial EBM 380V
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0560 Φ250
ΑΝΕ/0561 Φ300
ΑΝΕ/0562 Φ350
ΑΝΕ/0563 Φ400
ΑΝΕ/0564 Φ450
ΑΝΕ/0565 Φ500
ΑΝΕ/0566 Φ560
ΑΝΕ/0567 Φ600
ΑΝΕ/0568 Φ630
ΑΝΕ/0569 Φ710
ΑΝΕ/0570 Φ400
ΑΝΕ/0571 Φ900
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
NEW