Ανεμιστήρες Axial EBM 230V
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0544 Φ300 Φυσαει
ΑΝΕ/0545 Φ350 Φυσαει
ΑΝΕ/0546 Φ400 Φυσαει
ΑΝΕ/0547 Φ450 Φυσαει
ΑΝΕ/0548 Φ500 Φυσαει
ΑΝΕ/0549 Φ300 Ρουφάει
ΑΝΕ/0550 Φ250 Ρουφάει
ΑΝΕ/0551 Φ350 Ρουφάει
ΑΝΕ/0552 Φ400 Ρουφάει
ΑΝΕ/0553 Φ450 Ρουφάει
ΑΝΕ/0554 Φ500 Ρουφάει
ΑΝΕ/0555 Φ630 Ρουφάει
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών
Τύπος προϊόντος:
NEW