Ανεμιστήρας MVG 4 Friga Bohn
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/0123
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών