Ανεμιστήρας 450mm 3-Φασικό 8P με Καλώδιο Χ.Κ FMV
Κωδικός προϊόντος:
ΑΝΕ/1092
Κατηγορία:
Εξατμιστών - Συμπυκνωτών