Χαλκοκόλληση βέργα blockade
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0060
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal