Χαλκοκόλληση Βέργα
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0001
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal