Βόρακας Μικρός
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0015
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal