Βόρακας Κόλλησης 95/5 Flux
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0017
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal