Αλουμινοκόλληση Harris
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0008
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal