Αλουμινοκόλληση Βέργα
Κωδικός προϊόντος:
ΚΟΛ/0007
Κατηγορία:
Κολλήσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal