Τροχαλία για ΤΟΥΟΤΑ YARIS
Κατηγορία:
Τροχαλίες
Κατασκευάστης:
Toyota
Κατάσταση:
O.E.M
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΑΥΤ/0707