Λάμπα 12V BSL-770 UV Κόκκινη Αpollo
Κατηγορία:
Ανίχνευση Διαρροών
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0504