Γυαλιά Κίτρινα BLS-754
Κατηγορία:
Ανίχνευση Διαρροών
Κατασκευάστης:
MasterCool
Κατάσταση:
Universal
Μοναδικός Κωδικός Freezecom:
ΕΡΓ/0507