Σύνδεσμος μεταλλικός με πληρ. R134
Κατηγορία:
Σύνδεσμοι
Κατάσταση:
Universal