Ίσιοι Σύνδεσμοι & Πλήρωση R-134Α
Κωδικός προϊόντος:
3/8'' , 1/2'' , 5/8'' , 3,4''
Κατηγορία:
Σύνδεσμοι
Κατασκευάστης:
Omega
Κατάσταση:
Universal