Μπεκ ST-3 για Turbo Torch
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0292
Κατηγορία:
Συγκολλήσεις