Μπεκ ST-1 για Turbo Torch
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0291
Κατηγορία:
Συγκολλήσεις