Λάστιχο 1.5m με βάνα R-410
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0418
Κατηγορία:
Μανόμετρα-Λάστιχα-Service