Λάστιχο Μεταγγίσεως 0,9m - 1,5m - 1,8m -RYG
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0415 0,9m
ΕΡΓ/0416 1,5m
ΕΡΓ/0417 1,8m
Κατηγορία:
Μανόμετρα-Λάστιχα-Service