195 Εκχειλωτικό Taiwan
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0005
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
NEW


Εκχειλωτικό εργαλείο για σωλήνες χαλκού : 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16,1/2 & 5/8"