Σετ Ζουμπάς (193) 1/4 - 5/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0175
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
NEW


Σετ εργαλείων εκτόνωσης χαλκοσωλήνων αποτελούμενο από 5 εκτονωτικά.