Πένσα Σφράγισης Σωλήνων 204
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0132
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal