Κόπτης 127 Mini
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0070
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal


Μίνι κόπτης χαλκοσωλήνων P&M . Διαστάσεις χαλκοσωλήνα από 1/8" έως και 5/8"