Κόπτης Οξυγόνου
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0081
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal


Κόφτης οξυγόνου για συσκευή Turbo Torch.