Κουρμπαδόρος 7/8
Κωδικός προϊόντος:
ΕΡΓ/0155
Κατηγορία:
Επεξεργασία Σωλήνων
Τύπος προϊόντος:
Universal